Normal 88b5da45954ec520e6ad902f415cfa3fc01f399b

Onderzoek: 'Het effect van schuildozen op stress bij asielkatten'

18 October 2019 13:15

Dit onderzoek zoekt naar de relatie tussen het bieden van een schuildoos (die voor katten aantoonbaar stress reducerend werkt), het optreden van gewichtsverlies tijdens het asielverblijf (risico factor voor ziek worden) en het voorkómen van niesziekte.  

Om deze verschillende stressparameters (gedrag, lichaamsgewicht) te kunnen relateren aan een fysiologische stress parameter, zijn tevens metingen van het stress hormoon cortisol in urine en in haren toegevoegd.

De resultaten van dit onderzoeksproject maken duidelijk dat katten na binnenkomst in een dierenopvangcentrum de mogelijkheid moeten hebben om zich te kunnen verschuilen. Als katten een schuildoos gebruiken, neemt het stressgedrag (CSS) sneller af in vergelijking met katten die geen schuilmogelijkheid geboden krijgen. 

Dat katten een schuildoos ook echt gebruiken, blijkt uit het feit dat ze gemiddeld 50% van hun tijd daadwerkelijk in de schuildoos zitten. Sommige opvangcentra zien daarin ook een probleem: als katten zolang verscholen zitten, kunnen geïnteresseerde nieuwe eigenaren de dieren minder goed zien en worden ze slechter herplaatst. Niets bleek minder waar: het herplaatsingsucces en het aantal asieldagen/kat vertoont geen verschil tussen beide groepen.

Alleen al het uitvoeren van deze onderzoeken en het bekend maken van de gevonden resultaten tijdens vrijwilligersbijeenkomsten, hebben verschillende dierenopvangcentra overtuigd om opgevangen katten de beschikking te geven over een schuildoos in hun quarantaine kooi. Op grond van ons onderzoek stimuleert de organisatie Keurmerk Opvang tevens alle Nederlandse dierenopvangcentra om deze vorm van stress reductie in asielen toe te passen.

 

Lees hier het gehele onderzoek van Drs. Ruth van der Leij.