Samen tegen botkanker!

Normal f45113bf8ed4b68838bee6fb07414528f33416a5

 

Het is een doodgewone zaterdagochtend, op een voetbalveld ergens in Nederland. Enthousiaste ouders staan juichend aan de kant, 22 jongens en meisjes in felle T-shirts draven heen en weer over het veld. En dan, een jochie, een jaartje of 10 of 11, rent op het doel af, de bal voor zich heen jagend. Op eens, heel plotseling, zakt de jongen door zijn benen. Hij stort neer op de grond, grijpt met zijn handen naar zijn been. De jongen wordt doorverwezen naar het ziekenhuis voor een röntgenfoto. Even later volgt een MRI-scan.

De diagnose?

Osteosarcoom in het been. Botkanker!

 

Osteosarcoom is de meest voorkomende botkanker bij kinderen en jongvolwassenen. Op het moment dat het osteosarcoom uitzaait naar de rest van het lichaam, wordt een effectieve behandeling steeds moeilijker. In dit stadium, is de kans tot overleven 5 jaar post-diagnose slechts 13-30% (Bron: Integraal Kankercentrum Nederland, 2018).

 

Nader onderzoek hard nodig!

 

Om osteosarcoom beter te kunnen behandelen is nader onderzoek nodig. Hiervoor is in eerste instantie uitgebreid radiologisch onderzoek van de tumor zelf, en de omliggende structuren aangewezen. Dit is van belang om zo goed mogelijk beensparend te kunnen opereren. Bovendien zou, door het beter kunnen inschatten van de activiteit van de tumor, in de toekomst mogelijk de chemotherapeutische behandeling van het osteosarcoom aangepast kunnen worden. Radiologen gebruiken hiervoor Magnetic Resonance Imaging (MRI). Een gedetailleerde scan kan soms bijna een uur duren; dit is daardoor in de toepassing buitengewoon moeilijk bij kinderen of jongvolwassen. Echter, voor een dier die om medische reden een MRI moet ondergaan, en onder narcose wordt gebracht, is de duur van een dergelijke uitgebreide MRI scan geen probleem.

 

Osteosarcoom bij mensen én dieren

 

Bottumoren, en osteosarcoom in het bijzonder, komen namelijk niet alleen bij mensen voor. Bij dieren, en dan vooral bij honden, is het een van de meest voorkomende doodsoorzaken. De incidentie van bottumoren is maar liefst 27 keer hoger bij honden dan bij mensen; daarbij is het osteosarcoom het meest voorkomende histologische type.

In de wetenschappelijke literatuur staan inmiddels voldoende overeenkomsten beschreven tussen de etiologie en prevalentie van osteosarcoom bij mens en dier om te concluderen dat het osteosarcoom bij kinderen en bij dieren (honden) veel overeenkomsten heeft zowel op beeldvorming (MRI) en qua pathologie en genetisch. Daardoor heeft het onderzoek van het osteosarcoom bij honden een zeer grote meerwaarde voor de diagnose en behandeling van osteosarcomen bij mensen.

 

Samenwerking Diergeneeskunde, UMC en PMC 

 

In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Prinses Maxima Centrum wil de Faculteit Diergeneeskunde zich richten op beeldvormend onderzoek naar osteosarcoom. In een cohort van 10 hondenpatiënten met gediagnosticeerd osteosarcoom willen zij:

  1. Inzicht te krijgen in de correlatie tussen diffusie-gewogen MRI en de histologie en biologie (c.q. micro-environment van de tumor)
  2. Ontwikkeling van een optimaal model om de heterogeniteit binnen het osteosarcoom adequaat te onderzoeken
  3. Ontwikkeling van immunologische tracers om tumoractiviteit en metastasering te onderzoeken
  4. Relatie van tumor tot essentiële structuren (lees betrokkenheid kniegewricht, vaatzenuwstreng): directe vergelijking MRI beeld met PA prepraat

 

Help je mee? 

 

Dit onderzoek is een essentiële eerste stap om de tot nu toe geconstateerde overeenkomsten tussen een osteosarcoom bij de hond en de mens nader te onderbouwen, en onze kennis te verdiepen. Dit om dit onderzoek op een later moment uit te kunnen breiden naar de immunulogische omgeving van een osteosarcoom, het effect van therapie op de biologie het osteosarcoom, evenals onderzoek naar effectiviteit, pharmacokinetiek en pharmacodynamiek van nieuwe immuuntherapieën.

Help je mee? Samen krijgen we kanker klein!