Paardenkracht

Normal 9ccd409c097d0d81a7475efaf33c7e0834307608
from € 36.840 (55%)

 

De achtergrond en het probleem

Er zijn aanwijzingen dat interactie met dieren gunstige effecten heeft op het welbevinden van veteranen met PTSS (O’Haire et al., Frontiers in Psychology 2015). Tot nu toe heeft het onderzoek zich vooral gericht op de inzet van PTSS-hulphonden bij individuele veteranen thuis, een onderwerp waar ook de huidige projectgroep aan werkt (zie b.v. Van Houtert et al., European Journal of Psychotraumatology 2018).

Een andere mogelijkheid voor een succesvolle behandeling is het inzetten van groepstherapie, bij voorbeeld met behulp van paarden (MacLean, Journal of Rehabilitation Research and Development 2011). Voordeel van een dergelijke therapie is dat, naast de mogelijke positieve effecten van omgang met de dieren, het samen zijn en samenwerken met andere veteranen met PTSS additionele positieve effecten kan hebben (Abrams, PhD thesis Northcentral University, USA, 2013). Bovendien sluit deze manier van werken in teamverband goed aan bij de werkwijze in het leger.

Er is echter nauwelijks harde data beschikbaar voor wat betreft de effecten van deze therapie. Met dit bijzondere project wil het onderzoeksteam op een meetbare manier inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de inzet van paarden op de mentale gezondheid van de veteraan. Op deze manier wil het onderzoeksteam bijdragen aan behandelmethodes waarmee veteranen (en op termijn ook civiele patiënten) met PTSS nog beter geholpen kunnen worden.

En de urgentie voor dit project is hoog: De prevalentie van PTSS stijgt. Naast militairen is er ook bij de andere geüniformeerde beroepen zoals politie, brandweer en ambulancedienst een toenemende aandacht voor dit probleem.

Hoe ziet het onderzoek eruit? 

Het projectteam wil onderzoeken wat de effecten zijn van groepstherapie met paarden op veteranen met PTSS. Voor wat betreft de effecten op de veteranen willen we metingen verrichten aan de deelnemers voor, tijdens en na de therapie. We verwachten een afname in stressgevoeligheid in de loop van de therapie (lagere hartslag en cortisolniveau), een toename in zelfbewustzijn en een positiever zelfbeeld bij de veteranen. We verwachten geen negatieve effecten van de therapie op de ingezette paarden, maar we verwachten wel een relatie tussen gedrag en fysiologie bij veteraan en paard (bijvoorbeeld een hoger oxytocine niveau bij zowel mens als paard bij positieve sociale interactie).

Voor deze studie wil het projectteam een groep van acht veteranen met PTSS volgen gedurende een trainingsprogramma van 10 weken lang. Elke week komt de groep veteranen op een vaste dag naar de manege van Stichting Bio (een van de projectpartners) in Arnhem van 10:00 tot 15:00. Het trainingsprogramma kent een modulaire opbouw en begint bij de basis en bouwt langzaam op.

Gedurende het hele trainingsprogramma worden zowel de veteranen als de paarden gemonitord om op deze manier de meest effectieve behandeling te kunnen onderzoeken.