Normal 1f21ea9b158fccbce2827d0a6c5fcad46fbe5bab

Update onderzoek naar artrose bij paarden

26 April 2019 11:18

Gewrichtsschade en artrose gaan gepaard met veel pijn en beperkingen in de bewegingsvrijheid. Voor (sport)paarden betekent het bovendien vaak arbeidsongeschiktheid en verkort het soms zelfs hun leven. De diagnose en behandeling zijn lastig. Behalve het bot zijn de andere weefsels in het gewricht, zoals kraakbeen, namelijk niet zichtbaar op een röntgenfoto. Daarnaast zijn de behandelmogelijkheden voor gewrichtsklachten zeer beperkt. De beschikbare medicijnen hebben vaak alleen een kortdurend effect op de pijn, maar nemen de oorzaak niet weg. Daarom is onderzoek naar de oorzaken en behandeling van gewrichtsschade bij paarden erg belangrijk.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het doel van het onderzoek: 

Inmiddels is bekend dat het weefsel rondom het gewricht, het gewrichtskapsel, een grote rol speelt bij de ontstekingsreactie van een gewricht en daarom veel immuuncellen bevat. In deze studie gaat Dr. Nicoline Korthagen daarom de cellen uit het gewrichtskapsel bestuderen. Omdat dit kapsel verschillende soorten cellenbevat wordt een techniek toegepast waarbij deze cellen apart kunnen worden bestudeerd. Deze techniek is trouwens erg bijzonder omdat van elke individuele cel het genoom in kaart gebracht kan worden. Nicoline kan daarmee kijken naar de genen die in deze cel ‘aan’ staan, dus tot uiting komen en mogelijk de ontstekingsreactie veroorzaken.

Als het lukt om de cellen uit het gewrichtskapsel in kaart te brengen, zal het uiteindelijk mogelijk zijn om:

I. Beter te begrijpen welke cellen en welke genen bijdragen aan artrose zodat we de onderliggende oorzaken verder kunnen onderzoeken.

II. Methoden te ontwikkelen om de cellen makkelijker te traceren bij paarden tijdens een ontstekingsreactie in het gewricht (al dan niet in het kader van artrose) en daardoor een betere diagnose mogelijk te maken.

III. Gerichte behandelingen te ontwikkelen die gericht zijn tegen deze cellen en daardoor de ontsteking afremmen en de pijn verminderen.

Update onderzoek

Dankzij de bijdrage van de Stichting Dierenziekenhuis Maria Naundorf van Gorkum kon Nicoline inmiddels aan de slag met haar onderzoek. Graag geven wij bij deze een update over de onderzoeksactiviteiten tot nu toe: 

Nicoline vertelt wat zij tot nu toe heeft kunnen doen: 

"De eerste stap in het onderzoek was om weefsel van het gewrichtskapsel te oogsten en daarvan de individuele cellen te isoleren. Dat klinkt heel eenvoudig, maar brengt de nodige uitdagingen met zich mee: Van (paarden) patiënten kunnen we maar heel weinig weefsel afnemen. Tegelijkertijd weten we dat we ongeveer 20.000 cellen nodig hebben, maar konden tot nu toe nog niet inschatten hoeveel weefsel wij voor deze hoeveelheid cellen nodig is. 

Daarnaast willen we de cellen zo snel mogelijk isoleren en ze zo weinig mogelijk verstoren, want dit kan invloed hebben op de genen die ‘aan’ of ‘uit’ staan. Én, we moeten losse cellen hebben, want als ze geclusterd blijven kunnen we ze niet in het experiment meenemen.

We hebben daarom een test gedaan waarbij het weefsel met enzymen wordt afgebroken, terwijl de losse cellen overblijven. We hebben dit 2, 3 en 4 uur lang gedaan bij 37 graden Celsius, in vloeistof waar cellen normaal in gekweekt worden in het laboratorium.

De resultaten laten zien dat er na 2 uur voldoende losse cellen waren verkregen, en op dit tijdstip waren ook de meeste cellen nog in leven (zie tabel). We weten nu dat we aan 100 milligram weefsel al genoeg hebben om het experiment uit te voeren. Dat is ongeveer evenveel als drie rijstkorrels en deze hoeveelheid kan via een biopt verkregen worden bij een patiënt. 

Van deze cellen willen we nog nagaan of de immuuncellen waar we in geïnteresseerd zijn er echt bij zitten. Daarvoor gaan we weefsel uit een gezond gewricht vergelijken met ontstoken weefsel van hetzelfde dier. Dan kunnen we zien of we de immuuncellen inderdaad in kaart kunnen brengen en wat het verschil is. We verwachten tot de zomer nodig te hebben om twee keer bovengenoemd experiment te kunnen doen (die herhaling is nodig om te zien of de resultaten consistent en dus representatief zijn)."

En wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van de voortgang! Wordt vervolgt…